Android aplikace: Zeměpis - Země a hlavní města

cena: zdarma
jazyk: anglicky
platforma: android

Dnes vám přináším další zajímavou aplikaci pro dotyková zařízení. Tou je aplikace Zeměpis - Země a hlavní města (v originále Geography learning) a jak už sám název napovídá, jde o aplikaci určenou pro výuku zeměpisu. Aplikace z dílny španělského autora je navržená s anglickým rozhraním, přičemž samotný děj aplikace je v češtině (záleží na vašem zařízení). Tuto aplikaci máte možnost si stáhnout zcela zdarma přímo z prostředí google play.

Dnes vám přináším další zajímavou aplikaci pro dotyková zařízení. Tou je aplikace Zeměpis - Země a hlavní města (v originále Geography learning) a jak už sám název napovídá, jde o aplikaci určenou pro výuku zeměpisu. Aplikace z dílny španělského autora je navržená s anglickým rozhraním, přičemž samotný děj aplikace je v češtině (záleží na vašem zařízení). Tuto aplikaci máte možnost si stáhnout zcela zdarma přímo z prostředí google play.

Celá aplikace je rozdělena do čtyř sekcí, které jsou:
  • Play
  • Practice
  • Achievements
  • Leaderboards

Play

V této sekci najdeme dvě možnosti hraní - časovku a vzdálenost. V časovce máme možnost výběru mezi hledáním států, hlavních měst, vlajek a hmotných objektů (vodstvo, pohoří, ostrovy, …) a u vzdálenostní hry máme na výběr pouze hlavní města. U vzdálenostní hry jde o to umístit bod na mapě tak, aby co nejpřesněji odpovídal skutečné poloze uvedeného hlavního města. Po potvrzení vašeho umístění dojde k výpočtu rozdílu vzdálenosti mezi vámi umístěným bodem a skutečnou lokalitou daného hlavního města. U časovky navíc můžete zvolit obtížnost, která se liší v počtu hádaných lokalit a počtem bonusových bodů.

Practice

Další položkou seznamu je practice nebo-li procvičování. Stejně jako u první možnosti i zde máme na výběr mezi časovkou a vzdálenostní hrou. Narozdíl od sekce Play ale není časovka skutečně limitovaná časem, takže máme mnohem více času na rozmyšlenou. Navíc máme na výběr k procvičení jednotlivé kontinenty. U distanční hry máme na výběr též z jednotlivých kontinentů. V podstatě je sekce cvičení lehčí verzí první sekce hry.

Achievements

Achievement, česky úspěchy, je další sekcí aplikace, kde můžeme sledovat dosažené úspěchy nebo postup v nich. Je zde celkem sedm úspěchů, přičemž jednotlivá kritéria pro splnění jsou například 50 odehraných her nebo dosažení určitého skóre. Úspěchy se zobrazují pouze v případě, že je uživatel přihlášený na Google+

Leaderboards

Poslední sekcí aplikace je žebříček. Ten je členěn do 4 kategorií - země, hlavní města, vlajky a hmotné objekty. Celý žebříček je synchronizován s Google+ účtem a porovná vaše výsledky s výsledky lidí z vašich kruhů přátel na Google+.

Odkaz na aplikaci na Google Play: Zeměpis - Země a hlavní města

Popis aplikace z Google Play

Jméno zemí a měst a dalších zeměpisných oblastech jsou k dispozici v českém jazyce! ★ Geography game to learn in a fun way. If you like geography games, you'll love this app! Political Map: locate on the map the capitals of all countries in the world. Physical Map: locate on the map rivers, mountains, mountain ranges, lakes, seas, islands, peninsulas, capes, gulfs, straits, canals, plains, depressions, deserts. Game Mode: choose a difficulty level among the 4 possible and then try to locate 10 capitals randomly chosen from the countries of the world. Get points based on proximity and compare your results with your friends and with other players. Match all geography questions to unlock in-game achievements and climb positions in the leaderboards. Practice Mode: Learn the countries and capitals of selected level and continent. Explore the world map freely and see the countries and capitals of a given area. Practice to be the best in the game mode and become a master in geography. You can choose to practice the geography of Europe, geography of America, geography of Asia, geography of Africa, geography of Oceania or the continents combination you prefer. Educational game for the entertainment of adults and especially for children who learn geography while having fun. In a few days you will have learned all the world capitals and the most important geography physical features on the Earth's surface. Available in spanish, english, german, french, italian, russian, portuguese, arabic, dutch, polish and chinese languages. Additionally you can choose the language for the location names in a total of 43 languages.