Aktivita B1

Vyplňte číslo partnera:

1. Se školením/vzdělávací akcí jste byl/a?
velmi spokojen/a spíše spokojen/a nevím spíše nespokojen/a zcela nespokojen/a
2. V případě, že jste byl/a nespokojen, uveďte proč.
3. Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem?
velmi přínosné spíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné
4. V případě, že pro Vás toto školení/vzdělávací akce bylo přínosem, co z něj využijete v praxi?
5. Doporučil/a byste tento kurz kolegovi?
určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne
6. Vaše další doporučení, poznámky či postřehy k této aktivitě: