Řešitelský tým

Kontaktní osoba

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

+420 475 28 32 21


Manažer projektu - administrátor

Mgr. Blanka Kostnerová

+420 475 28 57 22