Klíčová aktivita 2

Osnova aktivity B1
 • Informační bezpečnost, základní dělení a pojmy
  • základní axiomy
  • typy bezpečnosti
  • systém řízení bezpečnosti
 • Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
  • duševní vlastnictví
  • princip a rozdělení autorského práva
  • autorské právo ve školní a akademické praxi
  • typy souborů, možnosti stahování
 • Bezpečný Internet
  • Autentizace, autorizace
  • ochrana dat a práv
  • počítačová kriminalita

Osnova aktivity B2
 • Objasnění základních pojmů spojených s probíraným tématem
 • Možnosti služeb Google Docs a Office 365
 • Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo One Drive
 • Problematika bezpečnosti a ochrany dat ve sdílených uložištích

B3 - seznam kurzů s anotacemi

Více na »