Často kladené dotazy

Adresa k posílání podkladů k refundaci:
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Děkanát PřF
Bc.Jana Vičarová
České Mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem