Klíčová aktivita 3 - Softwarová platforma pro didaktické účely

Cíle: Cílem klíčové aktivity KA 3 bylo poskytnout uživatelům, tj. učitelům různých typů a stupňů škol participujících na projektu, nástroj, který jim umožní efektivně začlenit dotyková zařízení do výuky. Toto se uskutečňuje na dvou rovinách:

  • V první rovině je možnost sdílení didaktického obsahu, ať už formou výukových aplikací, studijních materiálů, recenzí, či různých tematicky zaměřených testů. Zde se předpokládá možnost obsah komentovat a vyměňovat si zkušenosti z jeho použitím.
  • Možnost snadného a rychlého vytváření vlastního didaktického obsahu, vlastních testů, jednoduchých soutěží atd.
Aplikace je dostupná na adrese: apps.dotyk.ujep.cz