Počítač ve škole 2015 - Ovládněte školu z mobilu

Ondřej Helar promluvil za Škola Online a.s. Svojí prezentaci začal otázkou, zda je možné zapisovat do elektronické třídnice z mobilní aplikace.

Vývoj společnosti Škola Online a. s. začal již v roce 1999, kdy vznikl webový informační systém pro školy. V roce 2000 vznikla první elektronická třídnice u nás pomocí Školy Online. O rok později bylo možné rodičům odesílat sms zprávou známky a docházku žáků. V roce 2007 přišla možnost elektronické omluvenky žáka. Také v tomto roce se stává škola Online dostupná přes WAP. V roce 2008 vznikl systém s integrací Live@EDU služeb. Od roku 2010 je přímě propojení s Českou školní inspekcí (http://www.csicr.cz/). O rok později vznikla evidence školní družiny. Od Roku 2013 vznikl systém s integrací Office 365. V roce 2015 vznikla nová multiplatformní mobilní aplikace.

Výhody mobilního přístupu: Úspora času v hodině (elektronické zapisování je až 2x rychlejší). Nepotřebujete počítače na katedrách, snižují se náklady a výzva 51, jednoduchost – v několika krocích jsme z mobilního zařízení schopni zapsat do elektronické třídnice (kliknutí na ikonku Škola online ->tlačítko přihlásit -> Objeví se seznam žáků -> probírané učivo -> uložení). Mobilní multiplatformní aplikace obsahuje i další funkce, jako jsou například rozvrh, suplování, absence, hodnocení.

více informací na: http://www.skolaonline.cz/