Počítač ve škole 2015 - Dejte nový rozměr Vaší prezentaci

Ve workshopu nazvaném Dejte nový rozměr Vaší prezentaci se účastníci konference Počítač ve škole 2015 seznámili s novým využitím programu PowerPoint. Dále byly představeny programy Office Mix a Office Sway. Nový program Office Mix umožňuje udělat záznam obrazovky, tento obraz můžeme dále sdílet přes internet. Zveřejníme jej odkazem, který můžeme poslat žákům. Tento program pedagogům pomůže získat určitý „featback“ (zpětnou vazbu). Zjistí, kolik času nad prezentací žáci strávili. Jestli si prezentaci prostudovali a jak zodpověděli kontrolní otázky. Další je program Office Sway. Zde se nejedná o klasickou aplikaci pro počítač, ale o webové rozhraní, které si žáci mohou spustit kdekoliv, na jakékoli platformě. Tím se stává mnohem více dostupným pro žáky. Všechny tyto programy jsou jednoduché na ovládání. Jednoduchá grafika a vložené úkoly, záznamy z výuky mohou zefektivnit vyučování a přilákat větší pozornost žáků.

více informací na: https://mix.office.com, https://sway.com/