Počítač ve škole 2015 - Hry ve výuce

Představení nového herního portálu GlassLab, který je možno zařadit do vyučování. Jedná se o herní portál, na kterém se nacházejí různé hry, které se dají zařadit do výuky různých předmětů například se zaměřením na výchovu o společnosti. Samotní pedagogové si na tomto portálu založí třídu pomocí e-mailové adresy. Do vytvořené třídy si poté přidají své žáky. Žáci poté mohou hrát nejrůznější hry. Portál je velice jedinečný v tom, že pedagog žáky hodnotí, aniž by o tom věděli. Pedagogové mají přehled o čase stráveném hraním hry, s úspěchy a problémy, které u žáků při hraní nastaly. Portál GlassLab pedagogům nabízí okamžitou zpětnou vazbu. Portál je v angličtině a registrace a hry na tomto portálu jsou zdarma.

více informací na: https://www.glasslabgames.org/