Počítač ve škole 2015 - Mobilní dotyková zařízení jako iniciátor změn ve vzdělávání

Za nejlepší jsou v dnešní době považovány tablety podle Hype křivky pro vzdělávání (Minnesota University 2014). Česká školní inspekce zjistila, že 80% škol tablety neměla vůbec. Školy deklarují, že tablety pořizovat chtějí. (V dnešní době existuje Výzva č. 51 od MŠMT, která se touto problematikou zabývá). Dostatečné množství informací o Výzvě č. 51 můžete nalézt na: http://www.ceskaskola.cz/2014/04/vyzva-51-je-tady-jde-skutecne-o-pro.html

Za mobilní zařízení se v dnešní době považují zařízení, která mají dotykové ovládání. Mají úhlopříčku cca 7-10“. Jsou bezdrátově konektivní (Wi-Fi, Bluetooth, GSM). Mají v sobě různá čidla, kamery, reproduktory. Využívají aplikace a mají cloudové služby. Neustále u nich probíhá stahování a výměna dat. Mezi mobilní zařízení můžeme zařadit Tablet. Tablet tedy je označení pro malý přenosný počítač ve tvaru desky s dotykovou funkcí. Ovládá se prostřednictvím dotyku a má v sobě integrovanou klávesnici. Tablety nám tedy umožňují učit se kdykoli, kdekoli. Jsou pro nás a žáky běžné a přirozené. Můžou být nápomocny k individualizaci výuky, podporují spolupráci žáků. Jsou vhodnými nástroji pro mnoho inovativních výukových aktivit. Mohou zvyšovat zájem rodičů o dění ve škole. Můžeme hovořit o tom, že tablety rozvíjí digitální gramotnost žáků. Naopak se můžeme setkat i s některými problémy. Tablety mohou podporovat frontální výuku. Díky nim lze získat větší množství informací a mohou tak přispět k zahlcování žáků přebytečnými informacemi. S tablety v online světě mohou děti trávit příliš času na úkor rozvíjení sociálních kontaktů v reálném světě. Zdravotní důsledky nadměrného používání tabletů jsou doposud neznámé. Jsou tedy teprve ve stádiu zjišťování. Tablety rychle morálně zastarávají, nemusejí být tak levné, jak se zdají. Přinášejí řadu dalších problémů jako je například jejich skladování, nabíjení, pokrytí Wi-Fi sítí, atp.

Podle českých projektů tablety mohou přinášet inovace i podporovat tradici. Tablety patří jen nejlepším učitelům, nikoli nejlepším auťákům. K největším brzdám změn mohou patřit školní správci IT. Tablety mohou způsobit změny školám, samy o sobě ve školách nic nezpůsobí. Mají ale potenciál přispět ke změnám ve vzdělávání ve školách. Bez dlouhodobé podpory to fungovat v žádném případě nebude. Pro učitele je výuka s tablety a příprava na ni náročnější nežli výuka bez technologií. Lidé si myslí, že tablety mají nahradit normální stolní počítač, obecně to platit nemůže. Tablet je doplňkem pro činnost učitele. Na některých školách tomu i tak je, na jiných bohužel tomu tak není.

více informací na: http://www.microsoft.com/cze/education/vzdelavameprobudoucnost/