Mobilní aplikace Earth Now

Aplikace Earth Now je dostupná zdarma pro mobilní zařízení, které mají systém Android nebo iOS. Zobrazuje nám data, která jsou aktuálně pořízená družicemi. Tyto data jsou zobrazována prostřednictvím 3D modelu Země. Z Earth Now můžeme sledovat aktuální polohu družic, teplotu vzduchu, výšku mořské hladiny, salinitu oceánů a moří, vodní páru v atmosféře, množství ozónu, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého.

Ovládání aplikace

V aplikaci se po spuštění objeví 3D model zeměkoule, na kterém je znázorněna oblačnost. Lze si také spouštět animaci, jak se vrstva oblačnosti měnila za určité období (den, týden, měsíc). Animace se dá zastavit a poté se dá přecházet mezi jednotlivými snímky. Zeměkouli si natočíme dotykem jednoho prstu. Dvěma prsty si zeměkouli můžeme oddálit či přiblížit. Po klepnutí na odkaz Where are They now se zobrazí informace a aktuální poloha družic.

Teplota vzduchu

Mapa teploty vzduchu nám dokáže znázornit průměrnou teplotu vzduchu za období tří dnů. Měření probíhá ve výšce zhruba 2 metrů nad zemským povrchem. Pod nabídkou Details si můžeme zobrazit průměrnou hodnotu denních a nočních teplot (noční teploty až 3 dny zpět, denní teploty až 2 dny zpět). Veškerá naměřená teplota je uvedena ve Fahrenheitech.

Oxid Uhličitý

Mapa nám znázorní rozložení oxidu uhličitého na Zemi až půlrok zpět. V dalších mapách je poté možné nechat si znárodnit změny koncentrace oxidu uhličitého za období od roku 2002 do roku 2014. Nevětší koncentrace oxidu uhličitého na Zemi je znárodněna červenou barvou, naopak ta nejmenší koncentrace je znázorněna modrou barvou.

Oxid uhelnatý

U této mapy můžeme zjistit až třídenní průměrnou koncentraci oxidu uhelnatého, který se do atmosféry dostává z automobilových zplodin, sopečné činnosti, požárů. Na mapě jsou oblasti s vyšší koncentrací znázorněny červenou barvou a oblasti s nižší koncentrace oxidu uhelnatého je znárodněna fialovou barvou.

Ozón

Mapa znázorní koncentraci ozónu až po dobu týdne zpět. Vyšší množství je na mapě vyznačeno červenou barvou, oblasti s nižším množstvím ozónu jsou vyznačeny modrou barvou. Vše je uvedeno v Dobsonových jednotkách.

Výška mořské hladiny

Výška mořské hladiny se mění v závislosti na oteplování oceánů. Mapa nám dokáže zobrazit data až sedm měsíců zpět. Červeně jsou zobrazeny oblasti s vyšší hladinou vody a nižší oblasti zobrazuje modrá až fialová barva.

Salinita

Mapa nám dokáže znázornit salinitu vody až sedm měsíců nazpět. Je zde i k nahlédnutí mapa, která znázorní změny salinity za posledních sedm dní. Červeně jsou opět znázorněny místa, kde je salinita vyšší a modře jsou znázorněny místa, kde je salinita nižší.

Zařazení do výuky

Tuto aplikaci je možno zařadit do hodin zeměpisu na Základních školách i na Středních školách při probírání témat zemské atmosféry, hydrosféry a životního prostředí. Žáci mohou zkoumat problematiku globálního oteplování a analyzovat situaci z více úhlů. Aplikace je velmi zdařilá a v každém případě může přispět k efektivní výuce zeměpisu.

Odkaz na aplikaci na google play.

zdroje: propagační materiály o aplikaci Earth Now, Miloš Bukáček Počítač ve škole 2015.