Model kvalitní školy a modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek a další

Česká školní inspekce zveřejnila v úterý 9. června revoluční dokument nesoucí název Model kvalitní školy a s ním i modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016. Obsah tohoto dokumentu bude mít značný dopad na vedení škol i na pedagogický sbor. Jednotlivé informace o tomto dokumentu můžete nalézt na tomto (materiál) a tomto (kritéria) odkazu.

Dále upozorňuji na návrh novelizace vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. V tomto návrhu jsou změny týkající se délky didaktického testy z matematiky, či nahrazení zkoušky z cizího jazyka tzv. standartizovanou zkouškou. Samotný návrh vyhlášky naleznete zde.

Současně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo tzv. Věstník, ve kterém jsou pravidelně zveřejňovány novinky nejen z legislativy. Tento Věstník si můžete projít zde.