Office Online (Office 365) v Dropboxu

Uživatelé cloudového úložiště Dropbox mohou nyní využívat služeb Office Online přímo ve svém webovém úložišti. Již minulý rok oznámil Microsoft partnerství se společností Dropbox. Tato spolupráce se nejprve projevila na mobilních zařízení, kde bylo možné propojit účet Office Online a Dropbox.

Nejnovějším výsledkem spolupráce je propojení webové aplikace Dropbox a Office Online. Samotná integrace funguje obousměrně. Pokud je uživatel přihlášen do svého účtu na Dropboxu, tak nyní může své nahrané dokumenty otevírat a upravovat pomocí Office Online a veškeré změny se automaticky ukládají zpět do Dropbox účtu.

V opačném směru, mohou uživatelé Office Online otevírat své soubory z Dropboxu přimo v rozhraní Office Online, popřípadě mohou nově vytvořené soubory ukládat do svého Dropbox účtu.

Office online v Dropboxu

zdroj: blogs.office.com