Informace partnerům

Dobrý den vážení partneři v projektu "Dotyková zařízení ve výuce",

postupně provádím kontrolu pracovních výkazů a DPČ i pracovních náplní. Moc vás všechny prosím, zda byste v předmětu v emailové korespondenci uváděli své partnerské číslo. Velmi to zjednoduší práci a zařazování do složek. U některých emailů se totiž nemohu orientovat ani podle školy, protože chybí vizitka a je tam jen podpis koordinátora. K TOMUTO ÚČELU ZASÍLÁM ČÍSLA PARTNERŮ V PŘÍLOZE.

DPČ:

  • dostali jste n á v r h , kde jsou uvedeny nutné náležitosti vzhledem k projektu, avšak zaměstnavatel by neměl zapomenout na další obsah dle zákona, kde nejsem odborník, abych zaměstnavateli radila
  • s největší pravděpodobností ředitelům škol/koordinátorům podepíše smlouvu statutární zástupce (zástupce ředitele), potvrzeno některými řediteli škol, kteří jednali se zřizovatelem, komunikovala jsem s Krajským úřadem v Ústí nad Labem - odbor školství, z MŠMT odpověď zatím nemáme, (Základní školy v Ústí nad Labem je případ zvláštní, díky příkazu Magistrátu v UL a MŠMT se tím zabývá)
Záležitosti kolem náplní práce, kdy jsou koordinátoři ve škole dva
  • náplň práce máte stejnou, abyste se mohli zastoupit v případě nutnosti (jen ve výkaze práce se snažte, abyste vyplněné formuláře neměli shodné - v tom vám radím individuálně,
Výkazy práce
  • v příloze vám posílám černobílý logolink, který si okopírujte a vložte do pracovního výkazu místo barevného - tím máme zajištěno, že můžeme všichni tisknout černobíle bez obavy, že nám poskytovatel dotace vytkne chybnou publicitu (některým jsem to již opravila sama při kontrole)
Moje dotazy:
vzhledem k tomu, že mám kontrolovat v pracovních výkazech hlavičky s úvazky, informujte mě pro příště při odeslání pracovního výkazu v těle emailu:
  • jaký úvazek má koordinátor ve škole kmenově 1,0 nebo 0,5 ap.?
  • jaký úvazek má ekonom nebo nepedagogický pracovník u vás ve škole, který se stal také koordinátorem (v případě vašich ekonomů, může mít úvazek celkem i s projektem max 1,0 a dle příručky pro příjemce podpory se to řeší pracovní smlouvou do výše úvazku 1,0 - př. 0,8 kmenová činnost ekonoma a 0,2 činnost pro projekt - smlouvu musíte také dodat, kde je to takto rozděleno, můžete ve smlouvě odkázat na přílohu Náplně práce pro tu část úvazku odpovídající projektu v pozici koordinátora )
  • zda koordinátor pracuje ještě na jiném projektu?
Jakmile toto bude jednou překontrolováno, můžete hlavičku s úvazky nakopírovat do dalších měsíců.

Upozornění pro měsíc listopad (formulář v příloze)

  • měsíc listopad má v pracovním kalendáři pouhých 152 hodin a ti, kteří se rozhodli čerpat 770 hodin za projekt, mohou v tomto měsíci vyčerpat jen 76 hodin a ne 77 (abychom dodrželi úvazek 1,5 celkem)

Děkuji všem za spolupráci a v případě nejasností jsem k dispozici

Hezký den

Jan Vičarová

pozn.: pokud jsem někomu podala prvotní informaci mylnou, omlouvám se, ale projekt se vyvíjí a tím sbírám také nové zkušenosti

Přílohy:

logo_PV

čísla škol

Vzor listopad